Όψεις πορσελάνηςΕίναι επικαλύψεις από ειδικά κεραμικά υλικά που συγκολλώνται με χημικό τρόπο στις προστομιακές επιφάνειες των προσθίων δοντιών
Οι όψεις κρίνονται αναγκαίες για την αισθητική αναβάθμιση των προσθίων δοντιών με σκούρο χρώμα, με κακή διευθέτηση (στραβά δόντια) δόντια σπασμένα ή άλλα αισθητικά προβλήματα 

 Πλεονεκτήματα :
• Περιορισμένο τρόχισμα δοντιού συγκριτικά με τις στεφάνες

• Ανθεκτική λύση
• Άριστη αισθητική λύση
• Αντίσταση στη χρώση