Λεύκανση για ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια

Opalescence Endo® Λεύκανση για ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια

Λεύκανση ιατρείου, 35% υπεροξείδιο του υδρογόνου, ειδικά σχεδιασμένη για ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια. Είναι έτοιμο αναμεμιγμένο, σε σύριγγα για απ’ευθείας τοποθέτηση στον μυλικό θάλαμο. Μετά την τοποθέτηση , ο ασθενής φεύγει και επιστρέφει στο ιατρείο σε 1-3 ημέρες όπου αξιολογείται το αποτέλεσμα και επανατοποθετείται το υλικό εάν χρειαστεί.