• Η άσκηση της Ορθοδοντικής
  Η άσκηση της Ορθοδοντικής 

  Παρόλη την υψηλή εξειδίκευση της ειδικότητας,
  η Ευρωπαϊκή νομοθεσία επιτρέπει την παροχή ορθοδοντικής θεραπείας
   εκτός από τους ειδικευμένους ορθοδοντικούς και από γενικούς οδοντίατρους
  (εφόσον, κατά την κρίση τους, έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις) (Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 36/1991).. Ας σημειωθεί ότι για την απόκτηση πτυχίου Οδοντιατρικής, οι φοιτητές παρακολουθούν στην Ευρώπη, κατά μέσο όρο, 245 ώρες εκπαίδευσης στην Ορθοδοντική
  (Αδαμίδης και συν., Journal of Orthodontics, 27 (1) 84 - 91, 2000), με έμφαση στη διάγνωση,
   ενώ οι ειδικοί ορθοδοντικοί παρακολουθούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, για την απόκτηση της ειδικότητας, τουλάχιστον 4800 ώρες εκπαίδευσης στην Ορθοδοντική).

  πηγη: http://www.odontiatriki.gr/arthra1/askisi_orthodontikis.php
                                 
                                                           Βασίλειος Σταθόπουλος
                               Γενικός Γραμματέας Εταιρείας Ορθοδοντικής & Γναθοπροσωπικής
                                                              Μελέτης & Έρευνας


  πηγη απο site : πηγη: http://www.odontiatriki.gr/arthra1/askisi_orthodontikis.php