Προσθετική
  1. Στεφάνες (θήκες) είναι οι κατασκευές που χρησιμοποιούνται για να καλύψουν δόντια.
  2. Γέφυρες είναι οι κατασκευές που χρησιμοποιούνται σε περιοχές που λείπουν δόντια και χρειάζεται να προστεθούν.
Τα υλικά από τα οποία μπορούν να κατασκευαστούν είναι :
  • Ολοκεραμικές, που αποτελούνται μόνο από πορσελάνη. Εφαρμόζονται σε δόντια με μικρές μασητικές δυνάμεις στα πρόσθια δόντια .
  • Μεταλλοπορσελάνης, αποτελούνται εξωτερικά από πορσελάνη και εσωτερικά από μέταλλο. 
  • Ζιρκονίου, αποτελούνται εξωτερικά από πορσελάνη και εσωτερικά από ζιρκόνιο. Το ζιρκόνιο έχει λευκό χρώμα και μεγαλύτερη σκληρότητα από τα μέταλλα που χρησιμοποιούνται στην οδοντιατρική. Συνδυάζουν την αισθητική των ολοκεραμικών και την αντοχή των μεταλλοκεραμικών κατασκευών.