ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ


Σε πολλές περιπτώσεις, χρειάζεται χειρουργείο για την αφαίρεση  δοντιών και ριζών. Η επέμβαση αυτή πρέπει
να γίνεται με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση του ασθενή και με σωστή διαχείριση των σκληρών και μαλακών ιστών. Με τον τρόπο αυτό δεν επηρεάζεται η αισθητική και η λειτουργικότητα του στόματος.