Το κόστος της ορθοδοντικής θεραπείας είναι:

 

  1.  Επίσκεψη/Ενημέρωση + Φωτογραφίες,                δωρεάν
  2.  Ακτινογραφίες, Διάγνωση, Σχέδιο Θεραπείας        δωρεάν
  • ορθοδοντική  θεραπεία
  1.  Πάνω  Κάτω μεταλλικά σιδεράκια                           1100  ευρώ
  2.  Πάνω  κάτω, Διαφανή, Κεραμικά σιδεράκια,               1200 ευρώ
  3. Ορθοδοντική χωρίς σιδεράκια - Μέθοδος Invisalign   

* Η ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ .


 Οι τιμές αυτές περιλαμβάνουν τις συσκευές συγκράτησης και τις επισκέψεις για έναν ολόκληρο χρόνο μετά το τέλος της ορθοδοντικής θεραπείας.

Συνήθως υφίστανται εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής με μηνιαίες δόσεις.