ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΑ


ΕΛΛΕΙΨΗ  ΑΝΩ ΠΛΑΓΙΟΥ ΔΟΝΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ :  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ  
1)  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗ  
2)  ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

3)  ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟ  ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ  ΑΝΩ  ΓΝΑΘΟΥ


ΤΕΛΟΣ  ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ  ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΓΩΓΗ ΔΟΝΤΙΩΝ